Kommunikation & mission inom sportens värld!

Sport är underhållning och ger oss en tillfällig flykt från verkliga livet en stund. Sport inspirerar oss. Aktiva som strävar mot att vara starkast, snabbast, smartast i sin idrott eller också utövar vi sport för det höga nöjets skull i enkel omfattning. Sport berör oss. Ingen kommer aldrig någonsin glömma Salmings stående ovationer i Canada Cup 1976, Borgs bedrifter i Wimbledon eller Stenmarks överlägsenhet i skidbacken på 80-talet. Sport berikar. Sport låter oss tro på det omöjliga. Sport engagerar. Sport skapar spänning. Sport kan skapa en plats i historien. MEN framförallt – den berör.

TVR Sport & Näringsliv AB vill hjälpa våra kunder med att koppla upp delar av sin kommunikation på sportmarknadsföring. Koppla upp dig rakt in i din målgrupp. Med sport. För sport. Sport berör.

TVR Sport & Näringsliv har också en mission om att skapa rätt förutsättningar för företag/föreningar/förbund och oss själva genom att verkligen säkerställa mätning/analys/uppföljning för våra kunder på varje gjord investering kopplat till en rättighet som vi säljer. Detta har vi säkerställt genom att ha tagit fram en fullständig sponsringsutvärdering med ett medieinstitut. Varje mätning/analys/uppföljning sköts av oberoende tredje part. Genom att få totalkoll och effekt på vad våra kunder investerar i skapar vi rätt förutsättningar för alla berörda parter att se ett värde på sin investering.