TVR Sport & Näringsliv AB grundades 1995 (TV Respons) och har i över 20 års tid varit/är en av Sveriges största samarbetspartner inom varumärkesbyggande idrottssponsring. Vi hjälper stora som mindre partners att koppla in sig på deras målgrupps passion, samt ser till att ge rätt förutsättning för aktivering av varje partners sponsring/partnerskap. Från starten 1995 har vi hjälpt 100-tals företag med lyckade helhetsuppdrag, produktlanseringar, varumärkespositioneringar och sponsringsåtaganden, samt stått som ansvariga för ett otal antal event.

TVR innehar diverse mediemätningar (som genomförs av oberoende tredje part), där olika värden av webb, TV, tidningsartiklar och andra exponeringsplatser mäts. Detta skapar en grym dynamik och ger en total överblick vad varje investerad krona ger tillbaka till våra kunder. Detta för att skapa rätt förutsättningar för alla parter att få koll på sin investering och insats.

Vårt brinnande intresse för svensk idrott betyder att vi kan koppla ihop ert varumärke med rätt publik för största möjliga genomslagskraft med såväl mjuka som hårda värden.

Välkommen till vår värld av möjligheter.